Základní škola

Školní 247, 262 31 Milín

V pondělí 10. 10. 2016 jsme na naší škole uvítali pana Zdeňka Zaorala a jeho psa Sorbona. U občanského sdružení Zábavné a preventivní soutěže (ZaPS – www.zaps.cz) jsme si pro všechny žáky 1. stupně objednali program zaměřený na vztah dětí ke zvířatům. Počasí nám příliš nepřálo, a tak se část programu konala v tělocvičně, část venku na hřišti.

Pan Zdeněk nám nejprve poutavou a poučnou formou sdělil důležité informace pro výchovu a výcvik domácího mazlíčka, poučil nás o správném chování k nim a zmínil obecná pravidla pro to, jak se stát dobrým pánem a kamarádem. Potom jsme si se Sorbonem vyzkoušeli některé situace. Přestože mají mnozí z nás doma pejska nebo jiné zvíře, získali jsme spoustu nových a zajímavých informací. Věděli jste například, že pokud připnete vodítko pejskovi na košík, nepotřebujete na zvládnutí psa velkou sílu? Že i pro zvířátka existuje reflexní výstroj a lze si ji i levně vyrobit? Že když zvířata nebijeme, neleknou se napřažené ruky? Celý program byl veden formou otázek, spolupráce s dětmi a praktických ukázek. Nejpoutavější částí byl fotbal se samotným Sorbonem. Venku jsme tak prověřili přesné střely našich budoucích fotbalistů a i to, zdali dokáží obehrát svého nového psího kamaráda, který se již na trošku volnějšího pohybu moc těšil. Jak jsme brzy zjistili, tahle hra nebyla vůbec snadná, přihrávky v kruhu nesměl Sorbon přerušit. Hádejte ale, kdo byl nakonec vítěz?

Program se všem moc líbil, vyprávění bylo velmi zajímavé, všichni se měli možnost zapojit, a dokonce si i zahrát fotbal. Snad si teď budeme umět lépe poradit v situacích, které jsme si měli možnost vyzkoušet. Snad bude našim pejskům, kočičkám a dalším zvířátkům lepšími páníčky a kamarády. Děkujeme panu Zdeňkovi a Sorbonovi za návštěvu a snad jsme se neviděli naposledy!

  

Kdy: úterý 25.10.2016
Pro koho: děti z 2., 3. tříd.
S sebou: spacák, karimatku, baterku, večeři, kartáček na zuby a pastu, pyžamo, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, strašidelnou masku, dobrou náladu a pevné nervy.
Děti můžete přivést: nejdříve v 17,30 hod.
Děti si můžete vyzvednout: ve středu do 8,30 hod.
20,- Kč na snídani odevzdat zároveň s přihláškou.

Týden s rodilým mluvčím na naší škole

Intenzivní kurz angličtiny TALK TALK pro přihlášené žáky z 6. – 9. třídy proběhne v týdnu od 21. listopadu do 25. listopadu.

Výuka bude probíhat 3 hodiny denně. Jaká budou probíraná témata ?   Topics are:

Introductions

Describing each other

Describing my home

Giving directions

Fun quiz

I’m going to describe my sister, you’re going to draw her!

Positives and negatives

Let’s start with some drills!

What time is it?

I’m famous but who am I?

Let’s talk about the weather!

At the restaurant

Test the teacher!

Presentation

Cílem tohoto 15-ti hodinového kurzu je zdokonalit jazykové dovednosti žáků použitím nové slovní zásoby, správné gramatiky a výslovnosti a zároveň také zvýšit sebejistotu žáka při používání mluvené i psané angličtiny.

Věříme, že žáci se sami budou moci přesvědčit, jak je během týdne opustí ostych při komunikaci v angličtině a jak velký pokrok za tento týden udělají.

Více na www.talktalkcourses.com        

                                                                                                                  

Akce na říjen

Každé pondělí vždy před zahájením výuky – sběr kaštanů a žaludů

5.10. Schůzka parlamentu

         Návštěva knihovny 2.B

7. – 8.10. Noc parlamenťáků

10.10. Sorbon – pes fotbalista 1.- 5. třída

10. – 14. 10. Sběrový týden papír, hliník, PET víčka, staré elektro a mobily, tonery z tiskáren

18.10. SOLASIDO klub Příbram 2.B

20.10. ZOO Plzeň – výlet ekotýmu za adoptovanými zvířátky

25.10. Spaní v ŠD

26.10. – 27.10. Podzimní prázdniny

 

Vážení kolegové, příznivci školy, milí žáci,

1. srpna tohoto roku se otevřela nová kapitola života Základní školy Milín. V zářijovém čísle Milínského zpravodaje je popsáno, jak proběhlo konkursní řízení na nového ředitele, a já si živě vybavuji první slova jejího předsedy po oznámení výsledku: „Budete to mít těžké…“. Těžké proto, že jsem vzbudil důvěru u všech členů komise, musím tedy obstát v očích zřizovatele, učitelského sboru, rodičů i inspekce. Naplno si uvědomuji zodpovědnost, kterou jsem přihláškou do konkursu přijal, a velmi si vážím, z jaké startovní pozice se na budoucí trať vydávám.

Situace, ve které jsem řízení školy přebíral, nebyla úplně jednoduchá. Velké starosti mi dělala skutečnost, že se nebudu moci opřít o dosavadní účetní, neboť ta školu opustila těsně před mým oficiálním nástupem. Dále pak neobsazené místo učitelky pro první stupeň, což obojí bylo nutné řešit prakticky okamžitě, jak jsem získal do rukou jmenovací dekret. Pro obě pracovní místa se mi nakonec podařilo získat velmi kvalitní zaměstnance, dále pak řady pedagogů rozšířila paní učitelka tělesné výchovy a němčiny a pan učitel hudební výchovy. Nový školní rok jsme tak mohli začít „v plné parádě“.

Přeji všem 225 žákům naší školy, aby se každý den vraceli domů obohaceni a lépe vybaveni na svou budoucí studijní cestu a jejich rodiče aby u všech pedagogů nacházeli pochopení pro svá specifická přání. Jak jsem již rodiče na proběhlých třídních schůzkách ujišťoval, milínská škola bude jistě stavět své vzdělávací a výchovné působení právě na spolupráci s rodiči, neboť obě strany máme společný cíl – vzdělané a morálně bohaté děti. Mně svěřený pedagogický sbor pak žádám o toleranci v období, kdy i pro mě samotného je post ředitele školy zásadní životní novinkou a kdy budu hledat konkrétní prostředky, jak své vize o prosperující milínské škole společně naplňovat.

Pavel Kopecký