Základní škola

Školní 247, 262 31 Milín

Naši prvňáčci

prvnaci-2

Stojí zleva: Kačka Hřebejková, Terezka Lánová, Pája Matějíčková, Justýnka Vaverková, Luboš Koten, paní asistenka Lenka Havránková, Kačka Nádeníková, Natálka Nétková, paní učitelka Naďa Sečanská, Filip Mládek, Víťa Dudáček, Lubošek Trýb, Marian Slivka, Maruška Jechová, Tomík Kučera, Terezka Dřevová.                                                                                                                                

Sedí zleva: Lenička Cvrková, Amálka Havránková, Péťa Cháb, Anička Táborská, Nikolka Nekolná, Monička Hackerová.                                                                                                                                   

Chyběli: Simonka Jarešová a Lukáš Bašík.

Uběhl měsíc, co se z těchto dětí stali školáci. Vypravila jsem se zjistit nějaké informace a tady je malá anketa.

1. Co se ti ve škole líbí?

2. Na co jsi se těšil/a?

3. Co tě překvapilo?

4. Kdo ti připravuje tašku?

Luboš K.

1. Skoro všechno.

2. Na učení.

Péťa Ch.

1. Učíme se už písmena, už umím M a C. Můžeme si taky hrát.

Marian S.

1. Tělocvik, matematika a písanka.

3. Že už jsem dostal tři jedničky.

Víťa D.

1. Písanka, matematika a tělocvik.

4. Mamka, ale svačinu a úkoly si chystám sám.

Kačka H.

1. Matematika, tělocvik a družina.

Justýnka V.

1. Tělocvik a čeština.

2. Na úkoly.

Filip M.

1. Psaní.

2. Na družinu i na učení.

Maruška J.

1. Tělocvik, protože je fakt super. Taky miluju úkoly.

Natálka N.

1. Družina a úkoly. V družině běháme a na úkoly občas zapomenu.

Tak ať to našim prvňáčkům dlouho vydrží, hlavně ta radost z úkolů a tělocviku. Možná se blýská na lepší časy.

Jana Cingelová, tř.učitelka 2. A

 

Vážení kolegové, příznivci školy, milí žáci,

1. srpna tohoto roku se otevřela nová kapitola života Základní školy Milín. V zářijovém čísle Milínského zpravodaje je popsáno, jak proběhlo konkursní řízení na nového ředitele, a já si živě vybavuji první slova jejího předsedy po oznámení výsledku: „Budete to mít těžké…“. Těžké proto, že jsem vzbudil důvěru u všech členů komise, musím tedy obstát v očích zřizovatele, učitelského sboru, rodičů i inspekce. Naplno si uvědomuji zodpovědnost, kterou jsem přihláškou do konkursu přijal, a velmi si vážím, z jaké startovní pozice se na budoucí trať vydávám.

Situace, ve které jsem řízení školy přebíral, nebyla úplně jednoduchá. Velké starosti mi dělala skutečnost, že se nebudu moci opřít o dosavadní účetní, neboť ta školu opustila těsně před mým oficiálním nástupem. Dále pak neobsazené místo učitelky pro první stupeň, což obojí bylo nutné řešit prakticky okamžitě, jak jsem získal do rukou jmenovací dekret. Pro obě pracovní místa se mi nakonec podařilo získat velmi kvalitní zaměstnance, dále pak řady pedagogů rozšířila paní učitelka tělesné výchovy a němčiny a pan učitel hudební výchovy. Nový školní rok jsme tak mohli začít „v plné parádě“.

Přeji všem 225 žákům naší školy, aby se každý den vraceli domů obohaceni a lépe vybaveni na svou budoucí studijní cestu a jejich rodiče aby u všech pedagogů nacházeli pochopení pro svá specifická přání. Jak jsem již rodiče na proběhlých třídních schůzkách ujišťoval, milínská škola bude jistě stavět své vzdělávací a výchovné působení právě na spolupráci s rodiči, neboť obě strany máme společný cíl – vzdělané a morálně bohaté děti. Mně svěřený pedagogický sbor pak žádám o toleranci v období, kdy i pro mě samotného je post ředitele školy zásadní životní novinkou a kdy budu hledat konkrétní prostředky, jak své vize o prosperující milínské škole společně naplňovat.

Pavel Kopecký

Dne 21. 9. proběhla v sále naší školy beseda o kaktusech s pány Zdeňkem Lukáškem a Pavlem Hlavínem. Oba se této vášni věnují již řadu let a s ochotou a trpělivostí předávají tuto lásku ke kaktusům a sukulentům dalším generacím. Žáci z 1. i 2. stupně se tedy dozvěděli o životě a využití těchto „pánů“ domovského amerického kontinentu mnoho zajímavostí. Celá beseda byla doplněna promítanou prezentací, a tak mohli získat konkrétní představu i ti nejmenší. Na konci zajímavého povídání proběhla diskuse s dotazy. Děti zajímalo, jak mohou být kaktusy velké, jakou potřebují zem, kolikrát za život vykvetou nebo jaké barvy mohou mít. Oba pánové také pozvali všechny přítomné na každoroční výstavu kaktusů a vážným zájemcům nabídli možnost navštěvovat kroužek, a to vždy jednou za 14 dní v úterý. Nezbývá než poděkovat za zajímavou besedu, všem pěstitelům popřát hodně trpělivosti a případné zájemce pozvat 4. 10. na kroužek!

Text: Jana Cingelová

p1030030

p1030032

Foto: Pavel Kopecký

V letošním roce proběhne již 9. ročník Logické olympiády pořádané Mensou České republiky.

Logická olympiáda je soutěž pro děti a mládež, které se nebojí používat vlastní hlavu.

Soutěž je vyhlášena pro kategorie:

A1 – žáci 1. třídy ZŠ

A – žáci 2. – 5. třídy ZŠ

B – žáci 6. – 9. třídy ZŠ

Do soutěže je nutné zaregistrovat se do 30. 9. 2016 na internetové adrese www.logickaolympiada.cz ,

zde najdete i více informací o soutěži.

Sběrači pozor blíží se říjen!

Tradiční sběrová akce se bude konat v týdnu od 10. do 14. října

Sbírat a nosit do školy můžete :

Papír

– vybíráme v garáži každý den od 7,00 do 7,30 hodin

v pondělí, úterý, středu a čtvrtek také od 13,00 do 15,00 hodin

– nosit můžete směs – noviny, časopisy, kancelářský papír, vyřazené knihy (prosíme bez tvrdých

desek) a zvlášť kartony

– prosíme vše pevně svázané, balíčky ne těžší než 5 kg

Víčka od PET lahví

– noste do garáže ve stejných časech jako papír

– víčka musí být spočítaná

Hliník

– děti nosí do svých třídy

– noste zvlášť tenko a tlustostěnný, bez jakýchkoli příměsí

Co je hliník ?                   víčka od jogurtů, plechovky, nádobí, alobal, … (vše se značkou ALU)

Baterie, staré mobily, malé elektrospotřebiče, tonery z tiskáren           dscn8679

denně po celý týden můžete nosit třídním učitelkám nebo zástupkyni ředitele školy

1.9. Slavnostní zahájení školního roku

12.9. Řachanda – filmové představení pro ŠD

15.9. Třídní schůzky

19.9. Fotografování 1. třída

Týden techniky SPŠ Příbram 9. třída

21.9. Kaktusy 1. a 2. stupeň

23.9. Králové hor – filmové představení   5.- 9. třída

27.9. Přespolní běh

Volby do školního parlamentu

29.9. Exkurze do Prahy – Pražský hrad 4. A a 4. B

30.9. Spaní v knihovně 2.B

Každé pondělí od  19.9. do 24.10. vždy před zahájením výuky  – vybírání kaštanů a žaludů

Plánované akce na říjen               10. – 14. 10. Sběrový týden