Základní škola

Školní 247, 262 31 Milín

ZŠ Milín ve spolupráci s MŠ Milín a MŠ Pečice

zazve všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS NANEČISTO

ve středu 25. ledna 2017 od 16 hodin

 Děti si vyzkouší práci ve skupince pod vedením paní učitelky, rodiče budou mít možnost se na závěr poradit s paní učitelkou (zejména v otázkách školní zralosti a dalšího postupu při zápisu do školy).

S novelou školského zákona přicházejí do školství velké změny týkající se zápisů do prvních tříd.

Zásadní rozdíl je v termínu zápisů – z ledna popř. února se termíny zápisů přesouvají na duben.

S tím souvisí i další změny. Rodiče žádající o odklad školní docházky pro své děti už s touto žádostí musí přijít k zápisu (včetně příloh k žádosti – doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Pro rodiče dětí tak odpadá možnost konzultace s učitelkami základní školy o školní zralosti svého dítěte u zápisu. Na promýšlení případného odkladu školní docházky už v této chvíli bude pozdě.

ZŠ Milín proto nabízí předškolákům a jejich rodičům „Zápis nanečisto“ ve středu 25. ledna od 16 hodin. Děti si vyzkouší práci ve skupinkách pod vedením paní učitelky, rodiče budou mít možnost se na závěr poradit s paní učitelkou (zejména v otázkách školní zralosti a dalšího postupu při zápisu do školy).

Akce na leden

23. 12. (pátek) – 2. 1. (pondělí) Vánoční prázdniny / vyučování začne v úterý 3. 1. 2017 /

9.1.    Prevence – Vácha

11.1.   Konkurz na moderátora školního plesu

          Metodické sdružení 1. stupeň

          Návštěva knihovny 2.B

13.1.  Schůzka parlamentu

14.1. – 21.1. Lyžařský kurz 7. třída

17.1. Burza oblečení a bot na školní ples – příjem oblečení a bot

          Dějepisná olympiáda – okresní kolo

18.1.  Burza oblečení a bot na školní ples – prodej

19.1.  Den otevřených dveří ve 2.B

24.1.  Pedagogická rada

25.1.   Zápis nanečisto 16,00 hodin

27.1.   Schůzka parlamentu

31.1.   Výpis vysvědčení

3.2. pátek   Pololetní prázdniny

Ve čtvrtek 15. prosince se učitelé a žáci o svou školu doslova rozdělili. Již nějaký ten den ji celou slavnostně připravovali, pomalu ji halili do slavnostního. Chystala se nejen výzdoba, ale spolu s učiteli, vychovateli a dalšími vedoucími zájmových kroužků také vystoupení, dílny i stánky s vánočním zbožím.

Celá akce byla zahájena v 16,00 před budovou školy pěveckým kroužkem dětí z 1. stupně. Poté ke všem přítomným promluvil pan ředitel a kněz zdejší farnosti Ján Andrej. Připomněl, že křesťanská tradice tyto dny pojímá jako uctění příchodu – narození Ježíška. Vzpomněl také na to, že smyslem Vánoc není jenom obdarovávání se a honba za dárky. Bez tradic by se totiž vytrácela ona poetická symbolika, tajemství a závoj adventního očekávání. Slova dozněla a pan ředitel mohl všechny návštěvníky pozvat dál. Uvnitř již čekal bohatý program. Pyšní rodiče, babičky a dědečkové sledovali vystoupení svých ratolestí, popíjeli kávu, prohlíželi si výzdobu školy, dražili nebo se jen zastavili na kus řeči. Pomalu se stmívalo, sychravý den zůstal za okny, škola zářila do dálky a pulzovala svým životem.

Pokud jste letos nedorazili, věřte, že můžete jen litovat. Žáci Základní umělecké školy J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem zde představili svá pěvecká a taneční čísla, netradiční sbor 8. a 9. třídy doslova vystřihl překvapivé vystoupení a cappella, pásmo animovaných filmů žáků školy zvalo ke krátkému posezení a zhlédnutí. Mohli jste také obdivovat výjimečný vánoční stromeček, pod kterým se sešlo od milovníků domácích mazlíčků plno dárků pro opuštěné pejsky a kočičky. Již zmiňované dílničky nabídly tentokrát mramorování svíček, výrobu vánočních dekorací nebo zdobení perníčků. Velmi populární byla tradičně vánoční cukrárna, kde bylo neustále obsazeno. Na stolech voněly většinou sladké dobroty, teplé nápoje dotvořily zdejší pohodu. Po takové zastávce stoupla chuť prozkoumat poklad našich kabinetů a mnoho návštěvníků zamířilo do sálku. Věci – pamětníci nedávných i těch dávnějších časů –  zde zažily poslední chvíle své školní slávy. Ukázaly se v nejlepším světle, aby okouzlily, zaujaly a při následné dražbě přinesly škole příjemný zisk. Mnozí zprvu nesmělí návštěvníci se později ukázali jako velcí herci, snad dokonce jako mistři dražby. Byla to zkrátka veliká zábava s nečekaně příznivým koncem.

Světla pohasla až pod rouškou tmy. Návštěvníci odešli, přišel čas úklidu a poděkování. Snad lze s čistým svědomím říct, že tak jako pokaždé i letos jsme si dopřáli krásné adventní setkání. I když život přináší změny, a škola jich letos pár zažila, je důležité, jak jsou jednotlivé příležitosti uchopeny. A opět se sešlo mnoho těch, kteří pomáhali, připravovali, přispěli. Všem malým i velkým patří poděkování a přání do nadcházejících dnů svátečních vyjádřené jedním krátkým příběhem.

Jana Cingelová

 

Čtyři adventní svíčky

Hořely čtyři adventní svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak svíčky začaly hovořit. První svíčka vzdychla a řekla: „Jmenuji se mír. Moje světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její světélko bylo čím dále tím menší, až docela zhaslo.

 

Světlo druhé svíčky zakmitalo a svíčka řekla: „Jmenuji se víra. Jsem ale zbytečná, lidstvo nechce nic o Bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“ Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla.

 

Tiše a smutně se ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se láska. Už nemám sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sami sebe a žádné jiné, které by měli mít rádi.“ A s posledním záchvěvem zhaslo i toto světlo.

 

Náhle vešlo do místnosti dítě. Podívalo se na svíčky a řeklo: „Vy musíte přeci svítit a ne být zhaslé!“ A skoro začalo plakat. Ke slovu se přihlásila i čtvrtá svíčka a pravila: „Neboj se!! Dokud já svítím, můžeme i ostatní svíčky znovu zapálit! Jmenuji se naděje!“

 Dítě zapálilo od této svíčky zápalku a rozsvítilo znovu ostatní svíčky. Plamen naděje by nikdy neměl v našich životech zhasnout.

(převzato z internetu)

Fotky z akce naleznete ZDE:

p_20161215_170720