Celá škola bubnuje …….

Poprvé si v letošním školním roce žáci naší školy užívali skupinové bubnování s programem. Každá třída si zabubnovala společně. Ptáte se proč právě skupinové bubnování? Žáci při něm zažijí pocit propojení a sounáležitosti s ostatními. Zlepší se vztahy mezi nimi a celková atmosféra ve třídách.

Z bubnování odchází všichni dobře naladěni. Rytmus bubnů pomáhá sladit levou a pravou mozkovou hemisféru, což je důležité k rozvoji kreativity a schopnosti komunikace. A také se při bubnování  odbourávají negativní emoce a nahrazují je endorfiny, tzv. „hormony štěstí“.

Při našem lednovém bubnování se žáci 1. stupně nalodili na loď, přečkali bouři a ocitli se pod vodou. Museli se pak všichni společnými silami zachránit. Žáci 2. stupně před naloděním museli nakoupit jídlo a pití. Při bouři na moři o všechny zásoby přišli a tak museli obstarat nové. Naštěstí všichni přežili a z plavby se vrátili!

Kapitán lodi Hana Toužimská

Fotky: