Česko slavilo „100“ – a my ve 4.B s ním

Krásně kulaté narozeniny naší republiky byly pro nás výzvou. Vždyť teprve letos se v hodinách vlastivědy budeme zabývat podrobnější historií naší vlasti.

Od začátku října jsme získávali informace o vzniku ČSR od rodičů, z knih, časopisů, na internetu nebo z dalších zdrojů. Většina z nás vypracovala dobrovolné domácí úkoly – myšlenkové mapy na témata česká hymna, založení ČSR, T.G.Masaryk. Získané poznatky jsme prezentovali před spolužáky.

Nejvíce práce nám ale dala chystaná výstava starých předmětů, kterou jsme připravili na 26.10. pro všechny žáky naší školy. Nejprve jsme s rodiči a prarodiči prolezli půdy a sklepy a ve třídě shromažďovali rodinné poklady, společně si je prohlíželi a vyprávěli jejich příběhy. Půjčkou zajímavých kousků nám pomohli i v milínské knihovně. Ve čtvrtek 25.10. jsme při slohu vyrobili pozvánky na výstavu, které jsme roznesli do tříd a připravili jsme popisky k jednotlivým vystaveným předmětům.

V pátek ráno jsme dorazili do školy oblečeni v českých národních barvách, připnuli si vyrobené trikolory, a během první hodiny přichystali výstavu na 1. patře školy.

Od druhé hodiny chodily na výstavu jednotlivé třídy a naším úkolem bylo jim ukazovat, jak předměty fungují a vyprávět, co o nich víme. Na konci výstavy byl i koutek s jedenácti hádankami – předměty. Některé z nich uhodli všichni (fotoaparát, valcha, hasičská trumpetka) ale na účel některých nepřišel skoro nikdo (železné natáčky, počítadlo na broky v železářství).

Kromě dětí si výstavu hodně užily i paní učitelky – nadšeně vzpomínaly na svoje dětská léta.

Úspěšný den jsme zakončili návštěvou Lípy republiky v Milíně a pomníku obětem 1. světové války.

Ještě ve středu 31.10. jsme si měli o čem povídat – co kdo o výročí slyšel nebo viděl během svátků a prázdnin a také jsme skládali puzzle připravené od osmáků – byl na nich první československý prezident T.G.Masaryk.

FOTKY