Hornické muzeum

Celé září a říjen poznáváme v prvouce náš domov, naši vlast, okolní krajinu a zajímavosti našeho kraje.

Proto jsme společně s kamarády ze 3.A vyrazili ve středu 25. 10. do hornického muzea v Příbrami. Nebyla to naše první zdejší návštěva. V první a druhé třídě jsme byli v hornickém domečku, kde jsme poznávali, jak se dříve žilo a jak se slavily Velikonoce a Vánoce v našem kraji. Letos jsme se přesvědčili, jak těžkou práci mají horníci. Prošli jsme si Wasserlauf – část vodní štoly dlouhou 700 m od dolu Anna k dolu Vojtěch. Shlédli jsme do útrob dolu Prokop, projeli jsme se důlním vláčkem a obdivovali obrovský parní stroj, který sloužil k pohánění výtahu. Dozvěděli jsme se mnoho o historii těžby na Březových Horách, o horninách zde těžených, o nářadí používaném při těžbě. Zahlédli jsme i několik permoníků a malou kapličku zdejšího patrona – sv. Prokopa.