První informace pro rodiče vycházejících žáků

V listopadu proběhne v Příbrami aktiv výchovných poradců, kterého se zúčastní zástupci středních škol. Po této schůzce budu moci seznámit žáky s nabídkami  škol Příbramska i s konáním Dnů otevřených dveří v jednotlivých školách.

V současnosti mohou rodiče objednat své děti, které budou končit základní školní docházku, do Pedagogické poradny v Příbrami, kde mohou odborní pracovníci pomoci žákům v profesní orientaci.

Telefonní číslo do PPP v Příbrami:  318624085

Žáci se také mohou obracet na mě. V domluveném čase budeme společně hledat řešení otázky Kam po základní škole.

Jana Falcmanová, výchovná poradkyně školy