Zápis nanečisto 25. ledna 2017

                                                                            ZŠ Milín ve spolupráci s MŠ Milín a MŠ Pečice

zazve všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS NANEČISTO

ve středu 25. ledna 2017 od 16 hodin

Děti si vyzkouší práci ve skupince pod vedením paní učitelky, rodiče budou mít možnost se na závěr poradit s paní učitelkou (zejména v otázkách školní zralosti a dalšího postupu při zápisu do školy).

S novelou školského zákona přicházejí do školství velké změny týkající se zápisů do prvních tříd.

Zásadní rozdíl je v termínu zápisů – z ledna popř. února se termíny zápisů přesouvají na duben.

S tím souvisí i další změny. Rodiče žádající o odklad školní docházky pro své děti už s touto žádostí musí přijít k zápisu (včetně příloh k žádosti – doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa).

Pro rodiče dětí tak odpadá možnost konzultace s učitelkami základní školy o školní zralosti svého dítěte u zápisu. Na promýšlení případného odkladu školní docházky už v této chvíli bude pozdě.

ZŠ Milín proto nabízí předškolákům a jejich rodičům „Zápis nanečisto“ ve středu 25. ledna od 16 hodin. Děti si vyzkouší práci ve skupinkách pod vedením paní učitelky, rodiče budou mít možnost se na závěr poradit s paní učitelkou (zejména v otázkách školní zralosti a dalšího postupu při zápisu do školy).

.