Pasování na čtenáře

Hola, hola, na vědomost se dává, že pážata Knížkového království v pátek 10. června léta Páně 2016 prošla těžkými zkouškami Knížkového království, získala všechny magické klíče při plnění čtenářských úkolů v komnatách princezny Lociky a rytíře Artuše a zvládla projít i zkouškou odvahy v chýši čarodějnice Bludimíry.

Proto byla tato pážata v rytířském sále po složení slavnostního slibu pasována královnou Janou Jiříkovnou I. na čtenáře.

 

Na pátek 10. června všichni prvňáci čekali s velkým očekáváním – trochu tušili, co je čeká z přípravného vyprávění paních učitelek, ale mnohé bylo zahaleno tajemstvím.

Ráno se všichni prvňáci sešli v 1.B. Hned po zvonění za nimi přišla princezna Locika (Jitka Vítková), rytíř Artuš (Martina Štiplová) a čarodějnice Bludimíra (Gábina Dudáčková) a za zvuku tamburínky a bubínku je odvedly do rytířského sálu. Tady všichni žáčci dostali Průvodní list Knížkovým královstvím, čímž se z nich stala pážata tohoto království. Z klobouku rytíře Artuše si všechna pážata vylosovala vstupenku do jednoho z osmi týmů a prověřování čtenářských dovedností mohlo začít.

Šest čtyřčlenných a dva trojčlenné týmy musely projít a splnit osm úkolů zaměřených na čtenářské znalosti a dovednosti ve dvou komnatách- rytíře Artuše a princezny Lociky a v jedové chýši čarodějnice Bludimíry. Za správné splnění úkolů dostali všichni členové týmu klíč nalepený do Průvodního listu Knížkovým královstvím. Bohužel se našla i pážata, která svým nedůstojných chováním rušila průběh čtenářské zkoušky. Jako napomenutí jim byli vlepeni do Průvodního listu jedovatí pavouci.  Jen po prokázání se tímto Průvodním listem se všemi třemi nalepenými klíči (popřípadě pouze s jedním pavoukem) mohla pážata na závěr dne vstoupit znovu do rytířského sálu. Za zvuku fanfár pak do sálu vešla i královna Jana Jiříkovna I (Jana Pižlová). Všechna pážata sborem složila tento slavnostní slib Knížkového království:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek, příběhů a básniček:

Budu se pilně zlepšovat ve čtení,

budu knihy číst po celý život,

budu knihy opatrovat jako nejvzácnější poklad.

Tak slibuji!

Po složení slibu pážata přicházela a poklekala před královnou, která je mečem pasovala na čtenáře.

Od princezny Lociky a rytíře Artuše ještě každé páže dostalo diplom a knihu s věnováním a se záložkou na památku tohoto slavnostního dne.

Gratulujeme všem čtenářům z obou prvních tříd!

13  15

Další fotografie ZDE