Hledání lesních pokladů

Uposlechli jsme prosbu lesního detektiva Fouska Veverčáka o pomoc a vydali jsme se do Vlašimi. Nejprve jsme se ubytovali a pak jsme šli do ekocentra. Tam jsme se seznámili s Janou a nastavili  si pravidla, která se musela dodržovat. Hráli jsme hru na zvířátka  a navštívili  Para Zoo, kde jsme se dozvěděli, co se zvířátkům stalo. Po obědě jsme zahájili výcvik na pomocníky lesního detektiva. Byli jsme POZOROVATELÉ, VÝZKUMNÍCI, ČMUCHALOVÉ, BYSTROOUŠKA a TICHOŠLÁPCI. Za každý splněný úkol jsme získali nálepku do průkazu. Druhý den jsme zjišťovali, proč je les smutný. Sbírali jsme odpadky v lese, objímali stromy, hledali přírodniny a zdobili jimi motýly. Odpoledne jsme lovili vodní živočichy, které jsme později určovali. Také jsme museli vyřešit detektivní případ se sýkorkou a hráli různé hry. Poslední den jsme v parku museli získat  informace o významu lesa. Použili jsme k tomu GPS navigaci. Nakonec jsme složili slib a obdrželi pergamen, že jsme se  stali pomocníky lesního detektiva.

Káťa Klementová

 

 

IMG_1428      IMG_1427