Návštěva OÚ

JAK JSME BYLI NA RADNICI

        V pátek 23. 10. jsme navštívili OÚ v Milíně. Přivítala nás paní matrikářka va své kanceláři. Povídali jsme si o činnosti OÚ, o zaměstnancích a jejich náplni práce. Protože někteří spolužáci jsou z jiných obcí, povídali jsme si i o těchto obcích. Zábavnou formou jsme se dozvěděli počet obyvatel, jména starostů a místostarostů a další důležité a zajímavé informace. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi samosprávou a veřejnou správou. Poté jsme šli do prvního patra, kde jsme viděli ostatní kanceláře  a zaměstnance. Byli jsme pozváni do obřadní síně, kde jsme dostali odpovědi na naše další otázky. Přišel mezi nás i pan starosta, se kterým jsme si také popovídali. Na závěr jsme dostali malé dárečky na památku i k využití při hodině vlastivědy. Před odchodem jsme vyhledávali v průjezdu OÚ datum jeho stavby a rekonstrukce.
 Za 4. třídu Anička Vopěnková
DSCN4529                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

DSCN4549

 

 

 

 

 

 

DSCN4569