Den s panem ředitelem

V úterý 25. října jsme se mohli lépe seznámit s panem ředitelem – a pan ředitel mohl poznat, jak jsme šikovní, co už všechno umíme a jak se u nás ve třídě pracuje.

Druhou vyučovací hodinu jsme měli český jazyk a po úvodní seznamovací hře jsme se rozdělili do pěti týmů. Nejprve jsme měli za úkol v týmu seřadit kartičky se slovy (téměř všechny jako první řešení napadlo řadit podle abecedy, kterou jsme se během října učili). Dalším úkolem bylo vyhledávat chyby ve slovech napsaných na tabuli a pak tato slova opsat správně do sešitu. A protože nám ještě zbylo trochu času, ukázali jsme panu řediteli, jak nám jde počítání s přechodem desítky – skládali jsme rozstřihaný obrázek podle výsledků.

Od pana ředitele jsme dostali pochvalu za pěknou práci a někteří z nás i blahopřání za skvělé výsledky ve škole v žákovské knížce.