Myšlenkové mapy

Myšlenková mapa  je grafické uspořádání klíčových slov, doplněné obrázky, vyznačující vzájemné vztahy a souvislosti. Hodí se v podstatě pro každou situaci, kdy si potřebujete utřídit myšlenky či přijít na nové.  Dokáží velmi přehledně zachytit myšlenkové toky, plánování různých projektů.

Báječně se dají využít při psaní poznámek, referátů, jsou přehledné a nové poznatky se dobře pamatují.

Už loni jsme zkoušeli pracovat s myšlenkovými mapami při prvouce (témata jaro, léta) a letos jsme s nimi začali při tvorbě našeho prvního školního referátu na téma Můj zážitek z prázdnin.

2    3

Díky přehlednosti se v takové myšlenkové mapě rychle všichni (nejen autor) orientují a snadno se podle ní i prezentuje před posluchači. Právě to jsme si také vyzkoušeli (poprvé před tabulí).

Myšlenková mapa je moderní vyučovací metoda, kterou budeme při výuce často používat.

Proto přikládám příklady, jak může myšlenková mapa vypadat a k čemu se může využít.

myslmapa1    myslmapa2

myslmapa3  myslmapa4

myslenkova-mapa-finalni