Listopad

Šest dětí z naší třídy nasbíralo žaludy a kaštany pro lesní zvěř.  Jedenáct dětí přineslo celkem 15 hrnečků do bazárku. Byli jsme letos poprvé v knihovně a půjčili20160528-007 20160528-008 20160528-021 20160528-027 si knížky s dětským hrdinou. 15. jsme byli v KD na pořadu Písničkový kolotoč. Také jsme pilně vyráběli hvězdy na adventní jarmark. 30. proběhl Bláznivý den, všichni jsme přišli do školy v bláznivém oblečení. Zvolili jsme nejbláznivější blázniváky Milana a Kamču. Milánek zvítězil i mezi kluky z 1. stupně.