Exkurze do Centra péče o handicapované ALKA

Osmáci se do ALKY vypravili ve čtvrtek 11. října. Exkurze v nich zanechala veliké dojmy a pocity – nadšení, obavy, nepokoj, radost, strach, lítost, respekt, obdiv, … , dozvěděli se spoustu nových informací a také pro mnohé byla práce v ALCE inspirací.

Jaké byly pocity dětí a co o návštěvě ALKY napsaly …

 • Exkurze se mi moc líbila.

 • Zanechalo to ve mně strach, že se cokoli může stát komukoli.

 • Bylo to moc pěkné a hodně zajímavé.

 • Původně si mi do Alky moc nechtělo, ale potom jsem se toho hodně dozvěděla a moc se mi to líbilo.

 • Mohli jsme si vyzkoušet věci, které v Alce pro handicapované lidi dělají.

 • Je mi líto postižených lidí.

 • Byla to zatím ta nejlepší přednáška.

 • Odnesla jsem si spoustu zajímavých informací, zážitků a zkušeností.

 • Uvědomil jsem si, jak jsou některé věci pro postižené lidi složité – ty, které jsou pro nás lehké.

 • Zjistil jsem, že je pro postižené spousta ulehčovacích věcí.

 • Hodně mě bavilo, jak nám ukazovali, co v Alce vlastně dělají a jak.

 • Ukazovali nám piktogramy, které jsou pro lidi s poruchou sluchu. A jelikož se trochu učím ASL (americkou znakovou řeč), tak mě to hodně zajímalo.

 • Moc se mi líbilo, že existují lidé, kteří se hezky starají o lidi s handicapem. Inspirovalo mě to pro moji budoucí profesi.

 • Líbil se mi přístroj, díky kterému i handicapovaní mohou chodit, tančit,…

 • Uvědomila jsem si, jak to mají handicapovaní lidé těžké. A rozhodně bych jim chtěla v budoucnu pomáhat.

 • Mám veliký respekt k pracovnicím, které se každý den starají o postižené lidi.

 • Musíme být rádi, že jsme zdraví.

 • Bylo to hrozně zajímavé – hned jsem začala přemýšlet, jestli tohle nechci dělat v budoucnu jako povolání (pečovatelku v zařízení pro hednikepované).

 • Měla jsem takový divný pocit…

 • Ani jsem nevěděla, že něco takového v Příbrami máme.

 • Kdybych byla jedna z pacientů, byla bych moc vděčná, že takovéto zařízení existuje.

 • Líbily se mi přístroje a zařízení.

 • Největší zážitek pro mě byl, když jsem seděl v síti v zavěšovacím systému.

 • Jsem ráda, že v Alce můžou takhle pomáhat lidem se zdravotním postižením. Super!!!

 • Když jsme se šli podívat na holčičku, jak cvičí, tak mi bylo hodně líto, že je ochrnutá.

Pocitů jsem měla spoustu… Na jednu stranu se mi to líbilo, ale na druhou stranu mě to psychicky strašně vyčerpalo (večer mě z bolela hlava a byla jsem neobvykle vyčerpaná). Měla jsem hrozný strach a chvílemi mi bylo nepříjemně. Prosím, neukamenujte mě za to…

Člověk si tam uvědomil tolik věcí. Třeba když dostanu pětku z češtiny, že se nezboří celý svět, protože existujou děti, které například nemají prsty. Čtvrteční exkurze mi dala hodně moc lepších věcí do života. Bylo mi těch lidí strašně moc líto. Třeba jedna holčička si shodila kostky, se kterými si hrála. Chtěla jsem jí je pomoci zvednout a věřím, že jsem nebyla jediná, která to chtěla. Ale holčička to skvěle zvládla! Chtěla bych se do Alky podívat znovu!