Zářijové exkurze

Bylo 6. září, první týden školy. Naše třída se rozdělila na poloviny a ty se rozjely na zajímavé exkurze.

Děti o exkurzích napsaly…

Zámek Lány

Ve čtvrtek 6. září část naší třídy navštívila zámek v Lánech. Ještě před tím, než jsme šli na zámek, jsme prošli naučnou stezku a navštívili oboru, kde chovají daňky, srnky, jeleny, muflony a divoké prase. V oboře jsme se seznámili s místním myslivcem, který nám řekl zajímavosti o paroží a o chovu zvířat v oboře. Po procházce jsme šli konečně na zámek. Před vstupem jsme museli projít kontrolou. Průvodce nás seznámil se zámkem a jeho historií. V zámku jsme viděli spoustu místností. V jedné byly odlitky dvou našich prezidentů – T. G. Masaryka a E. Beneše. V zámku se nám velmi líbily překrásné lustry. Po prohlídce jsme se šli občerstvit a pak jsme procházeli velikou zahradou (nechápeme, jak ji mohou sekat) až k našemu autobusu. Výlet do Lán byl moc hezký a moc jsme si ho užili.

                  

Hornické muzeum Příbram

Ve čtvrtek 6. září jsme jeli na exkurzi do Hornického muzea Příbram. Když jsme přišli k muzeu, zjistili jsme, že nám jeden žák nedorazil. Začali jsme bez něj. Paní průvodkyně nás přivítala a pak nám rozdala kladívka a ochranné brýle. Odvedla nás na odval – hromadu kamenů ze šachty Lill. A začali jsme kutat. Nacházeli jsme různé minerály. Určil nám je geolog a my zjistili, že i kameny mají svoje jména – pyrit, galenit, sfalerit, siderit, kalcit. Nerosty, které jsme našli, jsme si mohli nechat. Poté jsme se svezli vláčkem k dolu Vojtěch a tam nás čekalo překvapení – našli jsme tam našeho „ztraceného“ spolužáka. Od Vojtěcha jsme šli k dolu Anna. Nasadili jsme si helmy a sjeli výtahem do podzemí. Tam byla zima, vlhko a tma, ale bylo to moc zajímavé. Procházeli jsme úzkými chodbami. Na závěr jsme šli do mineralogické expozice, kde jsme si mohli porovnat své nálezy z odvalu s vystavenými exponáty. Konečně jsme viděli i ryzí stříbro a uranovou rudu. Zjistili jsme, že Příbram a okolí jsou velmi známou a vyhlášenou mineralogickou lokalitou. Výlet byl velmi zajímavý a poučný.