Informatika trochu jinak

V týdnu od 7. – 11. listopadu se žáci 5. – 8. tříd naší školy zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. Žáci řešili 15 zajímavých úloh zaměřených na tvorbu a použití jednoduchých algoritmů, strategii hledání řešení, čtení z tabulek a analýzu dat a šifrování a dešifrování tajných zpráv.

Soutěžilo se v kategoriích:

Kadet – 8. třída- nejlepšího výsledku dosáhla A. Pehová

Benjamin – 6.-7.třída- nejlépe se umístila B. Pacovská ze 6. třídy, která se stala úspěšným řešitelem.

Mini – 5. třída – v této kategorii si nejlépe vedly T. Matějková a B. Petáková, které se staly úspěšnými řešiteli.

Začátkem měsíce prosince jsme se také zapojili do celosvětové hodiny programování „Hour of Code“, kde se žáci seznámili zábavnou formou se základy programování.