Kontakt

Oficiální název:   Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Adresa: Školní 247, 262 31 Milín

IČO: 70998868             Číslo účtu: 181753211/0300

E-mail:  podatelna@zsmilin.org

                 zs.milin@post.cz

Datová schránka: j2dmps9

 

Učitelé

Školní družina

Jídelna

 

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Kopecký
E-mail: kopecky@zsmilin.org
Tel:  601 094 981
   
   

 

Zástupce ředitele:  Mgr. Jiří Šíp
Telefon:  601 094 982
E-mail:  sip@zsmilin.org

 

Sborovna 601 094 983

 

Vedoucí pro 1.stupeň: Mgr. Martina Štiplová
E-mail: stiplova@zsmilin.org

 

Výchovný poradce: Mgr. Jana Falcmanová
E-mail: falcmanova@zsmilin.org

 

Metodik prevence: Mgr. Monika Levíčková
E-mail: levickova@zsmilin.org

 

Vedoucí školní družiny: Hana Toužimská,DiS.
Tel: 792 452 289
E-mail: touzimska@zsmilin.org

 

Vedoucí školního klubu: Bc. Gabriela Dudáčková
E-mail: dudackova@zsmilin.org

 

Účetní:  Ludmila Petáková      
Telefon: 318 691 134
E-mail: ucetni@zsmilin.org

 

Školnice: Jitka Baštýřová
Telefon: 702 815 633