Učitelský sbor ve školním roce 2018/19

JMÉNO A FUNKCE E – MAIL

Mgr. Pavel Kopecký

ředitel školy

kopecky@zsmilin.org

Mgr. Jiří Šíp

zástupce ředitele

sip@zsmilin.org

Mgr. Lenka Halušková

třídní učitelka 1.A

 haluskova@zsmilin.org

Mgr. Olga Černá

třídní učitelka 1.B

 cerna@zsmilin.org

Mgr. Jitka Vítková

třídní učitelka 2. třídy

vitkova@zsmilin.org

Bc. Naděžda Sečanská

třídní učitelka 3. třídy

 secanska@zsmilin.org

Mgr. Jana Cingelová

třídní učitelka 4.A

výchovný poradce

 cingelova@zsmilin.org

Mgr. Martina Štiplová

třídní učitelka 4.B

 stiplova@zsmilin.org

Mgr. Jana Dandová

třídní učitelka 5. třídy

 dandova@zsmilin.org

Mgr. Kateřina Chrastinová

třídní učitelka 6.A

 chrastinova@zsmilin.org

RNDr. Renata Křížková

třídní učitelka 6.B

Koordinátor ŠVP 

 krizkova@zsmilin.org

Mgr. Eva Kotrbáčková

třídní učitelka 7.třídy

 kotrbackova@zsmilin.org

Mgr. Jana Pižlová

třídní učitelka 8.třídy

metodik ICT

 

 

 pizlova@zsmilin.org

Mgr. Pavlína Trgová

třídní učitelka 9.třídy

 trgova@zsmilin.org

Mgr. Jana Falcmanová

učitelka bez třídnictví

 falcmanova@zsmilin.org

Ing. Hana Ježková

učitelka bez třídnictví

 jezkova@zsmilin.org

Mgr. Monika Levíčková

učitelka bez třídnictví

metodik prevence

 levickova@zsmilin.org

Mgr. Alena Pacovská

učitelka bez třídnictví

 pacovska@zsmilin.org

Mgr. Dagmar Rachová

učitelka bez třídnictví

 rachova@zsmilin.org

Helena Rousová

učitelka bez třídnictví

 rousova@zsmilin.org

Soňa Abrahamová

asistent pedagoga

 abrahamova@zsmilin.org

Bc. Gabriela Dudáčková

asistent pedagoga

vychovatelka ŠK

 dudackova@zsmilin.org

Lucie Fialová

asistent pedagoga

 fialova@zsmilin.org

Jaroslava Formánková

asistent pedagoga

 formankova@zsmilin.org

Šárka Heinová

asistent pedagoga

vychovatelka ŠD

 heinova@zsmilin.org

Vladislava Chourová

asistent pedagoga

chourova@zsmilin.org