Učitelský sbor ve školním roce 2017/18

JMÉNO A FUNKCE E – MAIL

Mgr. Pavel Kopecký

ředitel školy

kopecky@zsmilin.org

Mgr. Jiří Šíp

zástupce ředitele

sip@zsmilin.org

Mgr. Lenka Halušková

třídní učitelka 1.A

 haluskova@zsmilin.org

Mgr. Jitka Vítková

třídní učitelka 1.B

 vitkova@zsmilin.org

Bc. Naděžda Sečanská

třídní učitelka 2. třídy

secanska@zsmilin.org

Mgr. Jana Cingelová

třídní učitelka 3.A

 cingelova@zsmilin.org

Mgr. Martina Štiplová

třídní učitelka 3.B

 stiplova@zsmilin.org

Mgr. Jana Dandová

třídní učitelka 4.třídy

dandova@zsmilin.org

Mgr. Kateřina Chrastinová

třídní učitelka 5.A

chrastinova@zsmilin.org

Mgr. Olga Černá

třídní učitelka 5.B

cerna@zsmilin.org

Bc. Eva Kotrbáčková

třídní učitelka 6.třídy

kotrbackova@zsmilin.org

Mgr. Jana Pižlová

třídní učitelka 7.třídy

metodik ICT

 pizlova@zsmilin.org

Mgr. Pavlína Trgová

třídní učitelka 8.třídy

 trgova@zsmilin.org

Mgr. Jana Falcmanová

třídní učitelka 9.třídy

výchovný poradce

falcmanova@zsmilin.org

Mgr. Petra Citerbartová

učitelka bez třídnictví

citerbartova@zsmilin.org

Ing. Hana Ježková

učitelka bez třídnictví

jezkova@zsmilin.org

RNDr. Renata Křížková

učitelka bez třídnictví

Koordinátor ŠVP

 krizkova@zsmilin.org

Mgr. Monika Levíčková

učitelka bez třídnictví

metodik prevence

 levickova@zsmilin.org

Mgr. Alena Pacovská

učitelka bez třídnictví

pacovska@zsmilin.org

Mgr. Dagmar Rachová

učitelka bez třídnictví

 rachova@zsmilin.org

Helena Rousová

učitelka bez třídnictví

rousova@zsmilin.org

Bc. Gabriela Dudáčková

asistent pedagoga

dudackova@zsmilin.org

Lenka Havránková

asistent pedagoga

havrankova@zsmilin.org

Šárka Heinová

asistent pedagoga

heinova@zsmilin.org

Ladislava Patáková

asistent pedagoga

patakova@zsmilin.org