Náš ekokodex

Vysvětlit novým prvňáčkům pravidla a principy ekoškoly není až tak jednoduché. Učíme se třídit odpad, šetřit vodou i elektřinou, výtvarným materiálem. Připravujeme se na sběrový týden, o kterém se podrobnosti dozvěděli i rodiče na třídní schůzce. Na vycházkách jsme šetrní k přírodě, neodhazujeme odpadky a brzy se budeme učit zalévat rostliny ve třídě.

Musíme pochválit děti i rodiče za to, kolik toho děti o ekologii už vědí. Většina bez problémů třídí odpad a jsou na to zvyklí z domova. Ví, jak se mají v přírodě chovat, a chápou, proč šetřit vodou, elektřinou i papírem.

A tak skládáme naše ekodovednosti a znalosti jako puzzle – které je námětem našeho ekokodexu na dveřích třídy.

Ekokodex 1.B

Ekokodex 1.B

2