Základní škola Milín

okres Příbram, příspěvková organizace, Školní 247, 262 31 Milín.

Budova školy se nachází uprostřed města Milín. Autobusová i vlaková spojení jsou bezproblémová pro naprostou většinu žáků. Škola je vybavena několika moderními učebnami (učebna informatiky, chemie, jazyková učebna, učebna zeměpisu, 3 multimediální učebny). Ke škole dále patří tělocvična a gymnastický sálek. Školu má k dispozici velkou zahradu se skleníky, ve kterých se nacházejí mnohé cizokrajné rostliny. Školní družina je v samostatném objektu s velkou zahradou. Školní jídelna se nachází v budově školy a je samostatným právním subjektem.

V pedagogickém sboru je v letošním školním roce 21 učitelů, 4 vychovatelky ve školní družině, 1 vychovatelka ve školním klubu a 5 asistentů pedagoga.

V roce 2006 škola získala mezinárodní titul ekoškola.

Škole byl udělen titul Ekoškola roku 2005. V roce 2006 škola získala mezinárodní titul Ekoškola, v létech 2008 a 2011 jej úspěšně obhájila.

Základní škola Milín se počtem žáků řadí mezi středně velké venkovské školy. Podobně jako na většině základních škol dochází postupně k úbytku žáků. Od roku 1990, kdy bylo ve škole 365 žáků, klesl počet na současných 231. Na prvním stupni je nyní v osmi třídách 136 dětí (průměr na třídu 17,1) a na druhém stupni ve čtyřech třídách 95 dětí (průměr na třídu 23,5). Výhodou nižšího počtu žáků ve třídách je přehled vyučujících o dětech a větší možnost individuální péče o děti s poruchami učení i o děti nadané. Z 23 okolních vesnic a osad dojíždí do školy 102 žáků, což je 44,2%. Vzhledem k rozsáhlé spádové oblasti, v jejímž středu se milínská škola nachází, je jejím hlavním úkolem poskytnout možnosti vzdělávání co nejširšímu okruhu dětí a zároveň rozvíjet schopnosti a nadání talentovaných.

Historie školy

  • 1959 – Výstavba školní budovy
  • 1960 – Přístavba skleníků a průběžná úprava školního pozemku
  • 1979 – Přístavba školní tělocvičny
  • 1988 – Výstavba nové kotelny, školní jídelny a dalších učeben
  • 2001 – Rekonstrukce kotelny na vytápění zemním plynem 
  • 2013 – Zateplení budovy školy a tělocvičny, výměna oken
  • 2015 – Rekonstrukce tělocvičny