Zájmové kroužky

 Zájmové kroužky ve školním roce 2017/2018

Název kroužku

Vedoucí

Komu je určen

Termín

 Rosnička Pižlová Jana  6.-9. třída  středa 13:00-14:00 
 Matematika po škole Křížková Renata  9. třída  pátek 12:30-13:30 
 Aranžování a vazba Šafránková Eva  6.-9. třída  pátek 15:00-16:30 
 Výtvarný  Heinová Šárka 1.- 5. třída   úterý 15:00-16:30 
 Kaktusářský Lukášek Zdeněk  1. – 9. třída  úterý 15:00-16:00

1x za 14 dní 

 ERD (elektronika-robotika-drony) Charvát Pavel  6.- 9. třída  pondělí 15:00-17:00