Oslavujeme, slavíme ve školní družině

Oslavujeme, slavíme je název letošního celoročního projektu školní družiny.

Ano, skutečně budeme celý rok slavit! Ptáte se co? V každém měsíci školního roku jsme vybrali významné dny a k jejich příležitosti vždy připravíme společně s dětmi malou oslavu. Několik činností, při kterých si den přiblížíme i vysvětlíme.

Připomeneme si i osobní oslavy. Chodbu družiny zdobí velký papírový dort. Na něj si všichni žáci udělali ozdoby s datumem svého svátku a narozenin.

V září jsme slavili Mezinárodní den čokolády (13.9.), Den bez aut (22.9.) a Den cestovního ruchu (27.9.). Oslavám věnujeme vždy týden. Atak jsme například čokoládu nejen ochutnali rozpuštěnou s nejrůznějšími druhy ovoce, ale i malovali čokoládové město. Začátek října byl věnovaný Mezinárodnímu dni hudby. Děti zkoušely poznat hudební nástroje podle zvuku, vymýšlely dům hudby. Kdo na něco umí hrát, mohl nám převést svoje umění.

Kromě oslav nás čekají také tradiční akce, na které se moc těšíme: strašidelné přespávání ve družině – tentokrát ve spolupráci s žáky osmé třídy, vyrábění na vánoční jarmark, Tříkrálova sbírka… Celý školní rok si zkrátka krásně užijeme!

Hana Toužimská