Pražský hrad našima očima

Učivo vlastivědy je mnohem náročnější, než bývala prvouka. Získáváme vědomosti o naší vlasti – o její historii, místopise, učíme se pracovat s mapami.

Podrobněji se učíme i o hlavním městě naší republiky – o Praze, a tak jsme zamířili na exkurzi do srdce naší země – na Pražský hrad.

Čtvrtek 11.10. byl nádherný slunečný den. Nejprve jsme prošli bezpečnostní kontrolou a pak jsme s paní průvodkyní z agentury Výuka jinak zamířili před Matyášovu bránu, kde začal výklad o pražském hradě. Postupně jsme procházeli I.,II. a III. nádvoří, podrobně jsme si prohlédli katedrálu sv. Víta, Starý královský palác, a na závěr zamířili do Zlaté uličky. O svých zážitcích a nabytých vědomostech jsme si vyprávěli ještě v pátek, kdy jsme poznávali jednotlivé památky při prezentaci na interaktivní tabuli a pak ještě odpovídali na otázky v pracovním listu.