Přírodní a kulturní bohatství středních Čech – Podblanicko

V týdnu 7.-12.5.2018 se zúčastnily třídy 9. a 2. ozdravného pobytu ve Vlašimi. Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje. Nazvali jsme ho Putování za Blanickými rytíři. Žáci 9.třídy si užili svůj poslední společný výlet a děti ze 2.třídy zase první delší odloučení od rodičů.

Bydleli jsme v Ekologickém centru a to pro nás pořádalo zajímavé vzdělávací programy zaměřené na přírodu a ekologii. Navštívili jsme Vodní dům, zámek, zámecký park. Při výstupu na horu Blaník jsme zjistili, že rozhledny jsou opravdu až nahoře! Ve volném čase jsme se věnovali rytířským dovednostem: statečnosti, obratnosti, vytrvalosti, zručnosti. Žáci prošli opravdu tvrdým výcvikem a museli zvládnout: hod divočákem, jízdu na koni, srazit dřevcem věneček krásné panny, bubnovat jako trubadůři, vyšít kapesníček, nebát se při noční hře, ale také prokázat znalosti. Během těchto dobrodružství vznikla mnohá přátelství mezi malými a velkými…

Na závěr byli všichni slavnostně pasováni králem Zikmundem na rytíře a obdrželi rytířský glejt. Všichni si to zasloužili svými činy. Já se rozloučím slovy mluvícího havrana Boba (bydleli jsme totiž u parazoo): „Nazdar, nazdar!“ A doplním: někdy příště…

Hana Toužimská, zdravotník akce

Za učitelský sbor: Mgr. Hana Sladovníková, Mgr. Jana Falcmanová, Bc. Naďa Sečanská, Šárka Heinová a Lenka Havránková

 

 

 

Oslavné básně

Deníčky

Fotky

Prezentace – projekt – Vlašim