V letošním školním roce zahájila Základní škola Milín projekt „Společně to zvládneme II“. Ten byl schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ v celkové výši 1 311 806,- Kč. Realizace potrvá 24 měsíců.