Školní klub

Školní klub je určen  pro žáky 2. stupně. V případě naplnění kapacity školní družiny jej mohou navštěvovat i žáci 1. stupně.

Žáci mohou v klubu trávit čas před vyučováním, o poledních přestávkách i odpoledne po vyučování.

Poplatek za školní klub činí 150,- na pololetí.

Upřednostňujeme platbu na účet školy 181753211/0300. Jako variabilní symbol uvádějte číslo, které mají děti v žákovské knížce. Také můžete zaplatit u hospodářky školy vždy v pondělí a ve středu. Platbu proveďte do 20. 9. 2018. Poplatek prosím uhraďte na pololetí.

Pod školní klub spadá činnost zájmových kroužků.

Provoz školního klubu

Vnitřní řád školního klubu ZDE

Rosnička informuje…