Hřbitov odpadů

Již léta sledujeme, za jak dlouho se rozloží v zemi různé druhy odpadů. Proto byl v roce 2003 založen na školní zahradě „hřbitov odpadů“ Jeho poslední úprava proběhla v roce 2014, kdy byly zakopány odpady – sklo, PET lahev, gumová hadice, plasty, dřevo, papír, nedopalky od cigaret, krabičky od nápojů, hliník, polystyren. Ve středu 21. září 2016 jsme odpadky po dvou letech vykopali a zkoumali jejich stav. Některé byly úplně jako při zakopání – sklo, plasty, guma, hliník, polystyren. Jiné se trochu změnily – z nedopalků od cigaret zmizel papír, z krabiček od nápojů zbyl jen hliník a plast, dřevo bylo nahnilé. Zajímavé bylo, že i po tak dlouhé době jsme našli zbytky zakopaného časopisu. Vykopané odpadky jsme vystavili ve škole, aby všichni viděli, co se s nimi v přírodě děje (nebo spíš i neděje) a uvědomili si, proč je nutné odpadky v přírodě neodhazovat.

hrbitov      vystava