Jak jsme uklidili Česko

V sobotu 16. dubna se konala akce UKLIĎME ČESKO. Této akce se

zúčastnili žáci z Rosničky a žáci 5. třídy pod vedením paní ředitelky Pižlové .

Moc nás tato akce bavila a také jsme našli spoustu zajímavých věcí. Uklízeli

jsme odpadky v okolí školky, fotbalového hřiště, v lese a v okolí školy.

Nasbírali jsme celkem 41,14 kg odpadu, z toho 18,1 kg směsného odpadu,

0,26 kg papíru, 17 kg plastů, 0,5 kg hliníku a 5,28 kg skla. Po splnění úkolu jsme šli

do lesíka opéct si vuřty.

Cela tato akce se nám moc líbila a doufám, že příští rok bude

podobná nebo stejná akce opět. Za tento krásný zážitek patří náš obrovský

dík paní ředitelce Janě Pižlové.

Kateřina Loudová 6. třída