Návštěva ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem

V loňském roce navštívil náš ekotým a parlament své kolegy v ZŠ Rožmitál pod Třemšínem. Vzájemná výměna nápadů a zkušeností a seznámení s jiným školním prostředím nás nadchly, a tak jsme se domluvili na další spolupráci. Letos jsme rožmitálské pozvali zase k nám do Milína.

Přípravou společného programu pro 70 dětí na celé dopoledne se zabýval ekotým i parlament dva měsíce předem. Konečnou podobu programu doladily paní učitelky Hana Sladovníková, Jitka Vítková, Hana Toužimská a Martina Štiplová.

Rožmitálští přijeli v pátek 27. května 2016 v půl deváté. Po uvítání paní ředitelkou Janou Pižlovou  se rozlosováním děti rozdělily do osmičlenných týmů (vždy 4 členové z Milína a 4 z Rožmitálu). Týmy si zahrály dvě seznamovací a kooperativní hry – lidské bingo a stavby ze špaget. Počáteční ostych se rychle rozplynul a při svačině už téměř všichni spolu zvědavě štěbetali.

Následovala prohlídka školy, při které si rožmitálští prohlédli dílnu, kuchyň, učebnu přírodopisu, chemie, cizích jazyků, sálku a tělocvičny a obdivovali výzdobu na chodbách. V tělocvičně byly pro všechny děti připraveny další hry, tentokrát zaměřené na týmovou spolupráci – němý kruh, provlékání obručemi, pavouk, cibule, tyčka.

Čas ubíhal rychleji, než si všichni přáli, některé týmy si ani nestačily projít všechna herní stanoviště. Po společném fotografování následoval přesun do kulturního domu. Žáci tady prezentovali svoji práci v tomto školním roce – promítané fotografie živě komentovali ekotýmáci i parlamenťáci obou škol. Milínští se pak pochlubili svým novým školním filmem.

Na závěr si děti vyměnili dárky a byl čas se rozloučit. Na památku společné návštěvy všichni podepsali trička, z nichž jedno si odvezli rožmitálští a jedno ozdobí chodbu milínské školy.

Společně prožité dopoledne mělo opět velký úspěch. Všichni zúčastnění načerpali mnoho námětů pro svoji další práci, zodpověděly se mnohé otázky, došlo i na nová kamarádství. A je jasné, že příští rok se určitě zase společně uvidíme.

web