Volby do školního parlamentu

Už to je rok, co jsme se byli podívat na volby do školního parlamentu – byli jsme třeťáci a zvědavě jsme okukovali tehdejší čtvrťáky, jak s volebními lístky odcházejí za plentu a pak je vhazují do urny.

A letos ta zodpovědnost přešla na nás. Nejprve nás v polovině září navštívily parlamenťačky Káťa a Verča. Vyprávěly nám o práci ve školním parlamentu a na závěr nás vyzvaly, abychom přemýšleli, kdo by o takovou práci měl zájem. Parlamenťačky nám do třídy přinesly plakát o volbách. Hodně jsme se vyptávali i naší paní učitelky, která je koordinátorkou školního parlamentu. Po pečlivých úvahách se nás do voleb přihlásilo šest. Vedle plakátu brzy přibyl i volební lístek se jmény kandidátů z naší třídy. Měli jsme o čem přemýšlet, kteří kandidáti by podle nás dokázali nejlépe zastupovat naši třídu.

10. října 2018 se všechno rozhodlo. V osm hodin jsme vyrazili do volební místnosti a jeden po druhém pod bedlivým dohledem volební komise vcházeli za plentu, označili vybrané kandidáty a pak lístek vhodili do urny. Výsledky jsme se dozvěděli za dvě hodiny – při slavnostním vyhlášení v sálku před žáky celé školy.

Jmenovací dekret do školního parlamentu za naší třídu přebraly a novými parlamenťáky se staly:

Karin Šímová a Lenka Vondráková.