Výprava za DUBEM

Letošní celoškolní projekt se zaměřil na ROSTLINY. Naše třída si vylosovala DUB. Začali jsme se poohlížet po svém okolí, shánět informace, a brzy nás napadlo, že bychom mohli navštívit nejslavnější dub v našem okolí – dub Sv. Václava na Svaté Hoře.

Ráno 20. dubna nás autobus dovezl až pod Svatou Horu, za což jsme byli velmi vděční, byla totiž velká zima, poletoval sníh a foukal čerstvý vítr. Než jsme dub pořádně okoukli a nafotili fotky do projektu, byli jsme pořádně zmrzlí. Prohlédli jsme si ambity Svaté Hory a vzali zavděk azylu ve svatohorské pokladně. V teple jsme se nasvačili a vyrazili dolů po svatohorských schodech do města. Nejvíc se nám líbilo u kašny na náměstí – kdyby nebyla taková zima, strávili bychom tu mnohem více času.