Zápis nanečisto

Zápis nanečisto v milínské škole

Ve středu 25. ledna proběhl na naší škole tzv. cvičný zápis. Vlivem novely školského zákona dochází letos ke změně termínu zápisů k povinné školní docházce a ty tak budou probíhat od 1. dubna do 30. dubna 2017. Na naší škole to bude konkrétně 8. dubna.

Středeční odpoledne proto patřilo budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, sourozencům, babičkám. Říká se, že děti by se měly připravit na školu, ale také škola by měla být připravená na děti. O to jsme se snažili příjemným uvítáním, u kterého asistovali současní školáci a doprovázeli jednotlivé předškoláky do připravených tříd. V nich se pracovalo v malých skupinkách po 4 až 5 dětech, aby měl každý budoucí školák prostor projevit se. Důležitým prvkem byla hra, příjemná atmosféra, děti si vyzkoušely své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu v prostředí, kde tak možná od 1. září nastoupí do první třídy. Ať šlo o pohádku s řepou nebo školní domeček s úkoly, všichni si odnesli domů dáreček na památku, který při činnostech vlastně sami vytvořili. Rodiče mohli vidět své děti při hře i práci v novém prostředí, zkonzultovat s paní učitelkou, na čem ještě zapracovat. Celkem jsme na této odpolední akci uvítali 27 dětí – 24 z MŠ v Milíně, 1 z MŠ v Pečicích, 1 z MŠ v Dolních Hbitech a 1 ze MŠ speciální v Příbrami. Někteří rodiče se svými dětmi této akce, jenž proběhla ve spolupráci Základní školy Milín a příslušných mateřských školek, nevyužila, a tak se možná v dubnu setkáme i dalšími budoucími prvňáčky.

Zápis by měl ukázat, zda má dítě dostatečně rozvinutou optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění čteného textu a fonematický sluch. Na druhou stranu je neméně důležité, jaká asi bude paní učitelka? Kolik tam bude známých i nových kamarádů? Důležité je také povzbuzení, uklidnění, pochvala. Prof. MUDr. PhDr. Miloš Sovák, Dr.Sc., zakladatel moderní české logopedické školy, to vystihl slovy: „A shledáte-li u dítěte nějaké nedostatky v jeho vývoji, nepropadejte panice, ale optimisticky důvěřujte v moc výchovy a přírody. Tyto obě mocnosti dovedou napravit a upravit víc a lépe, než bychom si mysleli, jen je třeba v tom nepřekážet a nekazit přirozenou cestu vývoje.“

 

                                                                                                    učitelky 1. stupně ZŠ Milín

Fotky: