Zápis z 4. zasedání školního parlamentu 3.11. 2017

přítomni: všichni!

nepřítomní:

koordinátorky: p. uč. Štiplová, Sladovníková

Program:

1. Kontrola zadaných úkolů – vše splněno

2.příprava Italského dne (plakáty, program)

3.Školní jídelna – domluva italského jídla

Domluvili jsme se:

1.dojít informovat do tříd o Italském dni – příští týden

1.A Kačka, Verča

1.B Terinka, Míša

2. Blanka, Kiki N.

3.A Kiki P., Claudi

3.B Terezka, Martinka

2. hlášení do školního rozhlasu – Pety, Claudi 13.11.

3. Nástěnkáři – upravit nástěnku – příští týden

nápad pro další schůzky: parlamenťácká trička

další schůzka: 20.10.2017

zapsal/a: Kateřina Klementová