Zápis ze schůze třídních důvěrníků 22.6. 2016

Zápis členské schůze Spolku rodičů Základní školy Milín, konané 22.6.2016

Účast: 8 z 10 členů (schůze usnášeníschopná)

Program:

  • Shrnutí školního roku 2016/2017
  • Info o školské radě
  • Plány na školní rok 17/18
  • Diskuze

Školská rada:

Rodiče : p Haase, pí Vopěnková, pí Slivková

Škola: pí Křížková, pí Pižlová, pí Štiplová

Obec: pí Humlová, p Křížek, p Vojáček

Žádosti o příspěvky nebo proplácení z účtu SRZŠ

Žádosti se budou posílat emailem a to vždy na 2 členy : pí Fárářová, pí Dudáčková, pí Slivková

Diskuze

Družina – vracení dětí z kroužků a provoz do 16.00 – alternativa CVA otevřeno do 17,00

Jídelna – kvalita stravovaní

– odhlašování obědů

– info o změnách v jídelníčku

Připomínky od rodičů písemně nebo emailem

Termín další schůzky bude upřesněn.

Zapsala: Slivková