Týden země

 Tradiční týden Země jsme ve 2. B zahájili pondělní vycházku, při které jsme fotili na tablety fotky rostlin pro projekt Tajný život města. Pomáhali nám v tom šesťáci.

V úterý a středu jsme se věnovali přípravě prezentace o dubu v celoškolním projektu Rostliny.

Ve čtvrtek jsme měli nabitý program. Nejprve jsme společně sestavovali a pak lepili plakát DUB. Deváťáci pro nás připravili poznávací hry, ve které jsme soutěžili ve skupinách. Pak jsme kreslili Svatováclavský dub, který jsme navštívili minulý týden. V půl jedenácté přestalo pršet a my ještě vyrazili uklidit prostor kolem družiny.